Praca

Dane kontaktowe

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Fagumit Sp. z o.o. w Wolbromiu

prosimy o przesyłanie podań pocztą elektroniczną na adres:  

lub listownie na adres firmy:

 • FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH „FAGUMIT” Sp. z o. o.
  ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom

 

Wymogi RODO

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej oraz dopisanie do przesyłanych podań następującej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fagumit Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem, się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej firmy „Fagumit”.

Dokumenty bez podanych wyżej klauzul będą od razu niszczone i nie będą brane pod uwagę w prowadzonych lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla osób ubiegających się o pracę w firmie  FAGUMIT sp. z o.o.:

 Administratorem danych osobowych jest FAGUMIT sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu, przy ul. 1-go Maja 100

kontakt pod adresem: fagumit@fagumit.com.pl, tel. 32 647 29 29

  1. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego podania o pracę w procesie rekrutacyjnym;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji w celu ponownego rozpatrzenia kandydatury w trakcie następnej rekrutacji, jak również będą przetwarzane przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacji – w celu ich dochodzenia lub obrony.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi doradcze w stosunku do administratora;
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacjiAktualne oferty pracy

kierownik-produkcji


OPIS STANOWISKA:

- Nadzór nad technologią procesów produkcji oraz wdrażanie nowych produktów wraz z zapewnieniem wymaganej wydajności pracy maszyn i ciągłej optymalizacji
- Współuczestniczenie w opracowaniu planu produkcji i odpowiedzialność za jego realizację pod względem jakości i ilości
- Nadzór nad bezpiecznym prowadzeniem produkcji - w tym nad właściwym wykorzystaniem maszyn i urządzeń, przestrzeganiem przepisów BHP i przeciwpożarowych
- Utrzymanie standardu produkcji zgodnie z procedurami ISO
- Nadzór nad organizacją stanowisk pracy i linii produkcyjnych
- Zarządzanie zespołem produkcyjnym

NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne, preferowany kierunek związany z przetwórstwem tworzyw sztucznych
- Doświadczenie związane z procesem wtrysku tworzyw sztucznych będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
- Znajomość przepisów przeciwpożarowych i BHP
- Odpowiedzialność i sumienność
- Otwartość na nowe rozwiązania
- Samodzielność w działaniu
- Odporność na stres
- Bardzo dobra organizacja pracy
- Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
- Pracę w renomowanej i stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
- Przyjazną atmosferę
- Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- Świadczenia z funduszu socjalnego
- Dodatkowe ubezpieczanie zdrowotne

CV PROSIMY WYSŁAĆ NA MAILA: kadry@fagumit.com.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fagumit Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

elektryk


Oczekujemy:
- Wykształcenia średniego zawodowego (wskazane wykształcenie techniczne)
- Umiejętności pracy w zespole
- Gotowości do pracy zmianowej
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 
Oferujemy:
- Ciekawą pracę w rozwijającej się firmie
- Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
- Świadczenia z funduszu socjalnego
 
CV PROSIMY WYSŁAĆ NA MAILA: kadry@fagumit.com.pl
  
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fagumit Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
logo