Praca

Dane kontaktowe

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Fagumit Sp. z o.o. w Wolbromiu

prosimy o przesyłanie podań pocztą elektroniczną na adres:  

lub listownie na adres firmy:

 • FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH „FAGUMIT” Sp. z o. o.
  ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom

 

Wymogi RODO

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej oraz dopisanie do przesyłanych podań następującej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fagumit Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem, się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej firmy „Fagumit”.

Dokumenty bez podanych wyżej klauzul będą od razu niszczone i nie będą brane pod uwagę w prowadzonych lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla osób ubiegających się o pracę w firmie  FAGUMIT sp. z o.o.:

 Administratorem danych osobowych jest FAGUMIT sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu, przy ul. 1-go Maja 100

kontakt pod adresem: fagumit@fagumit.com.pl, tel. 32 647 29 29

  1. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego podania o pracę w procesie rekrutacyjnym;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji w celu ponownego rozpatrzenia kandydatury w trakcie następnej rekrutacji, jak również będą przetwarzane przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacji – w celu ich dochodzenia lub obrony.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi doradcze w stosunku do administratora;
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacjiAktualne oferty pracy

logo