O nas

Nasze tradycje sięgają 1908 roku, kiedy to na terenie Wolbromia została utworzona fabryka wyrobów gumowych, która w okresie późniejszym przejęła nazwę Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil".

W roku 1992 ma miejsce podział WZPG "Stomil".
W wyniku podziału rozpoczyna działalność Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Stomil" Wolbrom.
Staje się ona samodzielnym podmiotem gospodarczym w dniu 01.03.1992 roku.

Następną znaczącą datą w dziejach fabryki jest 01.05.1994, kiedy po zakończeniu prywatyzacji Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Stomil" powstaje Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Fagumit" Sp. z o.o.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowana pozycja największego producenta węży średnio i niskociśnieniowych w Polsce gwarantuje naszym krajowym i zagranicznym kontrahentom wysoką jakość wyrobów i stabilność współpracy.

Oferujemy ponad 50 rodzajów węży ssawnych i tłocznych oraz PCV, które spełniają wymagania Polskich i Europejskich Norm i znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, np.: motoryzacja, rafinerie, huty, kopalnie, stocznie, zakłady chemiczne i spożywcze oraz rolnictwie i ogrodnictwie.

Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne uprawnienia co w połączeniu z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 potwierdza wysoką jakość naszych wyrobów. Fabryka posiada duże możliwości w zakresie produkcji wyrobów specjalnego przeznaczenia.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników rozwijamy dobre relacje z Klientami. Współpracujemy z naszymi Klientami w celu dostarczania na rynek wyrobów w efektywnej ekonomicznie relacji jakości i ceny. Jesteśmy zaufanym partnerem handlowym. Łączymy wieloletnie doświadczenie oraz tradycję z otwartym podejściem zorientowanym na spełnienie indywidualnych oczekiwań naszych Klientów i Partnerów Handlowych.

Utrzymujemy jedną z wiodących pozycji producentów węży gumowych i tworzywowych na rynku krajowym. Pragniemy uzyskać status cenionego i preferowanego producenta węży gumowych także zagranicą. Znanego z budowania trwałych i elastycznych relacji z Klientem.

Poniższy kodeks jest stosowany w firmie, aby utrwalać otwartą i przyjazną współpracę dla dobra firmy i jej pracowników. Dzięki temu zyskujemy zaufanie wśród naszych partnerów biznesowych, a także szacunek, pomoc i atmosferę współpracy bez względu na zajmowane stanowisko.

* Dbam o wizerunek firmy i czuję się za nią odpowiedzialny,

* W żadnym wymiarze swojego postępowania nie działam w sposób sprzeczny z interesem Firmy,

* Współpracuję z pozostałymi członkami organizacji, rozumiejąc zależność sukcesu firmy od satysfakcji jej Klientów,

* Działam profesjonalnie. Wykonuję swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie niezależnie od własnych emocji,

* Działam zgodnie z procedurami organizacyjnymi,

* Przestrzegam obowiązujących norm i regulacji prawnych,

* Otrzymuję i przekazuję upominki w sposób jawny,

* Ponoszę odpowiedzialność za swoje decyzje,

* Moje postępowanie jest zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe,

* Budując swoją pozycję w firmie nie szkodzę nikomu,

* Nie ujawniam i nie wykorzystuję informacji pozyskanych w związku z pracą na niekorzyść Firmy i jej pracowników,

* Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem,

* Dbam o własny rozwój zawodowy i osobowy.

Poprzez stosowanie kodeksu FAGUMIT Sp. z o. o., zarówno w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podkreśla znaczenie dla organizacji uniwersalnych zasad i wartości: sumienności, pracowitości, uczciwości, obowiązkowości, a także jakości w realizacji powierzonych zadań.

"Fagumit" Sp. z o.o. jest wiodącym producentem na rynku krajowym węży nisko i średniociśnieniowych. Pragniemy uzyskać status cenionego producenta węży gumowych także zagranicą. Fabryka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001, w zakresie:

projektowanie, produkcja i sprzedaż węży, przewodów, technicznych wyrobów branży gumowej i z tworzyw sztucznych

Dążymy do zapewnienia Klientom satysfakcji z użytkowania naszych wyrobów, współpracujemy z naszymi partnerami co pozwala nam na spełnienie, także indywidualnych, potrzeb dotyczących wyrobów.

Zdecydowaliśmy się realizować nasze cele poprzez:

  • Wdrażanie nowych rozwiązań dla doskonalenia procesów wytwórczych oraz zwiększenia zadowolenia Klientów z produkowanych przez FAGUMIT wyrobów;

  • Dostosowanie oferty produkowanych wyrobów do oczekiwań Klienta;

  • Uświadomienie pracownikom faktu, że każde działanie ma znaczenie w spełnieniu wymagań Klienta;

  • Ocenę skuteczności osiągniętych celów w ramach przeglądów Systemu Zarządzania Jakością;

  • Rozwijanie i ciągłe doskonalenie SZJ oraz szkolenie personelu.

 

Zarząd zobowiązuje się do zabezpieczenia środków niezbędnych dla skutecznej realizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz do uświadamiania znaczenia spełnienia wymagań regulacji prawnych i branżowych.

Kierownictwo Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Aktualność / przydatność polityki Jakości jest okresowo oceniana.

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Fagumit" Sp. z o.o. realizuje projekt Opracowane i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w Fabryce Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

logo