O nas

Nasze tradycje sięgają 1908 roku, kiedy to na terenie Wolbromia została utworzona fabryka wyrobów gumowych, która w okresie późniejszym przejęła nazwę Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil".

W roku 1992 ma miejsce podział WZPG "Stomil". W wyniku podziału rozpoczyna działalność Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Stomil" Wolbrom. Staje się ona samodzielnym podmiotem gospodarczym w dniu 01.03.1992 roku.

Następną znaczącą datą w dziejach fabryki jest 01.05.1994, kiedy po zakończeniu prywatyzacji Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Stomil" powstaje Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Fagumit" Sp. z o.o.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowana pozycja największego producenta węży średnio i niskociśnieniowych w Polsce gwarantuje naszym krajowym i zagranicznym kontrahentom wysoką jakość wyrobów i stabilność współpracy.
 
Oferujemy ponad 50 rodzajów węży ssawnych i tłocznych z gumy oraz PCV, które spełniają wymagania Polskich, Europejskich i Międzynarodowych Norm. Nasze wyroby znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu a w szczególności motoryzacyjnym, paliwowym, metalurgicznym, wydobywczym, stoczniowym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie i ogrodnictwie. Posiadamy również duże możliwości w zakresie produkcji wyrobów specjalnego przeznaczenia.
 
Nasz System Zarządzania spełnia wymagania normy ISO 9001, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV NORD. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać wyroby zgodne z wymaganiami naszych Klientów, solidne, bezpieczne w użytkowaniu i przyjazne dla środowiska.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników rozwijamy dobre relacje z Klientami. Współpracujemy z naszymi Klientami w celu dostarczania na rynek wyrobów w efektywnej ekonomicznie relacji jakości i ceny. Jesteśmy zaufanym partnerem handlowym. Łączymy wieloletnie doświadczenie oraz tradycję z otwartym podejściem zorientowanym na spełnienie indywidualnych oczekiwań naszych Klientów i Partnerów Handlowych.

Utrzymujemy jedną z wiodących pozycji producentów węży gumowych i tworzywowych na rynku krajowym. Pragniemy uzyskać status cenionego i preferowanego producenta węży gumowych także zagranicą. Znanego z budowania trwałych i elastycznych relacji z Klientem.

Poniższy kodeks jest stosowany w firmie, aby utrwalać otwartą i przyjazną współpracę dla dobra firmy i jej pracowników. Dzięki temu zyskujemy zaufanie wśród naszych partnerów biznesowych, a także szacunek, pomoc i atmosferę współpracy bez względu na zajmowane stanowisko.

- Dbam o wizerunek firmy i czuję się za nią odpowiedzialny

- W żadnym wymiarze swojego postępowania nie działam w sposób sprzeczny z interesem Firmy

- Współpracuję z pozostałymi członkami organizacji, rozumiejąc zależność sukcesu firmy od satysfakcji jej Klientów

- Działam profesjonalnie. Wykonuję swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie niezależnie od własnych emocji

- Działam zgodnie z procedurami organizacyjnymi

- Przestrzegam obowiązujących norm i regulacji prawnych

- Otrzymuję i przekazuję upominki w sposób jawny

- Ponoszę odpowiedzialność za swoje decyzje

- Moje postępowanie jest zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe

- Budując swoją pozycję w firmie nie szkodzę nikomu

- Nie ujawniam i nie wykorzystuję informacji pozyskanych w związku z pracą na niekorzyść Firmy i jej pracowników

- Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem

- Dbam o własny rozwój zawodowy i osobowy

Poprzez stosowanie kodeksu FAGUMIT Sp. z o. o., zarówno w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podkreśla znaczenie dla organizacji uniwersalnych zasad i wartości: sumienności, pracowitości, uczciwości, obowiązkowości, a także jakości w realizacji powierzonych zadań.

Fagumit Sp. z o.o. jest wiodącym producentem na rynku krajowym węży nisko i średniociśnieniowych. Pragniemy uzyskać status cenionego producenta węży gumowych także zagranicą.


Fabryka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 w zakresie:

- projektowanie, produkcja i sprzedaż węży, przewodów, technicznych wyrobów branży gumowej i z tworzyw sztucznych

Dążymy do zapewnienia Klientom satysfakcji z użytkowania naszych wyrobów, współpracujemy z naszymi partnerami co pozwala nam na spełnienie, także indywidualnych, potrzeb dotyczących wyrobów.


Zdecydowaliśmy się realizować nasze cele poprzez:

  • - Wdrażanie nowych rozwiązań dla doskonalenia procesów wytwórczych oraz zwiększenia zadowolenia Klientów z produkowanych przez FAGUMIT wyrobów

  • - Dostosowanie oferty produkowanych wyrobów do oczekiwań Klienta

  • - Uświadomienie pracownikom faktu, że każde działanie ma znaczenie w spełnieniu wymagań Klienta

  • - Ocenę skuteczności osiągniętych celów w ramach przeglądów Systemu Zarządzania Jakością

  • - Rozwijanie i ciągłe doskonalenie SZJ oraz szkolenie personelu

 

Zarząd zobowiązuje się do zabezpieczenia środków niezbędnych dla skutecznej realizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz do uświadamiania znaczenia spełnienia wymagań regulacji prawnych i branżowych.

Kierownictwo Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Aktualność / przydatność polityki Jakości jest okresowo oceniana.

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. realizuje projekt Opracowane i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w Fabryce Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

 

logo