Promień gięcia

Jeżeli odpowiednia strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

 

  • - węże wytłaczane gładkie - 7,5 x średnica wewnętrzna

  • - węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna

  • - węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna

  • - dla pozostałych nie wymienionych wyżej, jeżeli jest wymagany prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami

 

Minimalna długość węża do utworzenia gięcia Lmin:

Lmin = ω/360° x 2πR

gdzie:
ω - kąt gięcia
R - przewidziany promień gięcia

 

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2 x 3,14 x 200 = 314 (mm)
należy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)