Ogólne wytyczne dotyczące korzystania z naszych węży

Węże są stosowane w bardzo szerokim zakresie, dlatego ilość i stopień komplikacji występujących przy ich doborze jest bardzo zróżnicowany.
 
Właściwy dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy danej instalacji lub urządzenia, zapewniające bezpieczną i bezawaryjną pracę.
 
To jednocześnie wybór produktu o odpowiedniej dla danego zastosowania jakości i cenie.
 
Wybór taki powinien być dokonany przez osoby o odpowiedniej wiedzy na temat produktu i instalacji w jakiej ten produkt ma pracować.
 
Właściwy dobór jest możliwy tylko przy posiadaniu dostatecznej informacji o warunkach pracy węża.