Informacje niezbędne do właściwego doboru węża

  • Medium (substancja, która płynie przewodem)

  • Średnica wewnętrzna, jeśli wymagana również średnica zewnętrzna

  • Temperatura pracy (temperatura płynącego medium i temperatura otoczenia)

  • Promień gięcia

  • Właściwości elektryczne

  • Długość węża

  • Wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo takie jak drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy itp.

  • Sposób mocowania końcówek (zacisk, opaska)

 

 
 
Wszystkie te informacje zawarte są w katalogu i zostały skompletowane z największą możliwą starannością.
 
W przypadku jakiejkolwiek niepewności prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą niezbędnych informacji.