Węże spawalnicze - charakterystyka

Bardzo ważną grupą węży tłocznych w ofercie FAGUMIT są węże spawalnicze do gazów technicznych produkowane zgodnie z PN-EN ISO 3821/EN 559. Węże te wykorzystywane są podczas procesów: spawania, cięcia płomieniowego i gazowego metali, spawania plazmowego oraz w procesach pokrewnych tj. lutospawaniu, natryskiwaniu cieplnym, napawaniu czy klejeniu termicznym.

Należy pamiętać, że podstawą podczas korzystania z węży spawalniczych jest ich odpowiedni dobór do stosowanego gazu – należy stosować węża do rodzaju gazu, do którego jest on przeznaczony, ze względu na ich różne właściwości fizykochemiczne (np. gęstość gazu, aktywność chemiczna, ciepło właściwe itp.).

Niewłaściwy dobór węża może mieć bardzo poważne konsekwencje – rozszczelnienie, korozję materiału, czy kruszenie tworzywa, co w efekcie może skutkować koniecznością wymiany węża. Ważne jest także dopasowanie węża do warunków spawania tj. ciśnienia roboczego, temperatury, przenikalności gazu, tempa przepływu gazu, czy takich parametrów jak średnica wewnętrzna przewodu lub grubość ścianki węża. W celu odpowiedniego doboru przewodu warto również skonsultować się z naszymi specjalistami.


W rodzinie węży spawalniczych FAGUMIT znaleźć można węże przeznaczone do przepływu:

  • tlenu (OXYGEN i OXYGEN HEAVY DUTY) - znajdujące swoje zastosowanie m.in. w maszynach do cięcia CNC;
  • acetylenu (ACETYLEN i ACETYLEN HEAVY DUTY) - stosowane m.in. podczas spawania łukiem plazmowym czy spawania gazowego tlen-acetylen;
  • tlenu oraz acetylenu (TWIN) - stosowane m.in. przy montażu stałych instalacji przemysłowych, w celu uniknięcia łączenia ze sobą osobnych węży do tlenu i acetylenu;
  • gazów obojętnych tj. argonu, oraz gazów aktywnych chemicznie, tj. azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza (AQUAR WELD), które są stosowane w tzw. migomatach (w metodzie spawania w osłonie gazowej MIG/MAG) i wykorzystywane w przemyśle np. maszynowym czy ciężkim, warsztatach samochodowych, naprawach sprzętu budowlanego itp.;
  • propan-butanu i gazu ziemnego (PROPAN, PROPAN HEAVY DUTY i PROPAN DIN) - znajdujące swoje zastosowanie w projektowaniu i wykonaniu grzejników gazowych czy zewnętrznych, kuchenkach turystycznych oraz innych urządzeniach, które mogą być zasilane tradycyjną butlą gazową.


Węże spawalnicze FAGUMIT są wysoko cenione zarówno w kraju jak i zagranicą przez licznych producentów i użytkowników urządzeń do spawania i cięcia.