Tabela odporności chemicznych

Niniejsza TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNYCH powinna być traktowana jako orientacyjne źródło informacji na temat doboru odpowiedniego materiału, uwzględniające rodzaj medium.

 

A - odporność dobra

B - odporność średnia

C - brak odporności

- - brak danych


Nazwa chemiczna/ zwyczajowa medium

Temp. °C

SBR

Kauczuk butadianowo-styrenowy

NR

Kauczuk naturalny

NBR

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

CR

Kauczuk chloprenowy

EPDM

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

IIR

kauczuk butylowy

Acetaldehyd

60

B

B

C

C

B

B

Aceton

20

A

A

C

C

A

A

Acetylen

60

A

A

A

A

A

A

Alkohol butylowy

60

A

A

C

B

A

A

Alkohol etylowy

20

A

A

A

A

A

A

Alkohol izopropylowy

60

B

A

B

B

A

A

Alkohol metylowy

60

A

A

B

B

A

A

Amoniak

20

A

A

B

C

A

A

Anilina

60

C

C

C

C

-

-

Azotan amonu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Azotan potasu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Bezwodnik octowy

20

A

B

C

A

A

A

Butadien

60

C

C

A

B

C

C

Butan gaz

20

C

C

A

B

C

C

Chlorek amonu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Chlorek potasu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Chlorek sodu

100

A

-

A

B

A

A

Chlorek wapnia r-r wodny

100

A

C

A

A

A

A

Cykloheksan

20

C

C

A

C

C

C

Dioksan

60

B

B

C

C

B

B

Dichlorobenzen

20

C

C

C

C

C

C

Dichloroetan

20

C

C

C

C

C

C

Dietyloamina

20

C

C

B

C

A

A

Etan

20

C

C

A

B

C

C

Eter dietylowy

20

C

C

C

C

C

C

Eter dimetylowy

20

C

B

C

C

A

A

Eter naftowy

60

C

C

A

B

C

C

Etylenodiamina

60

B

B

C

C

A

A

Etylobenzen

20

C

C

C

C

C

C

Fenol r-r wodny

80

C

C

C

C

C

C

Formaldehyd r-r wodny

60

A

A

B

B

A

A

Fosforan amonu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Fosforan sodu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Gaz koksowniczy

 

C

C

C

C

C

C

Gaz kopalniany

20

B

B

A

A

B

B

Gaz ziemny

20

B

B

A

A

B

B

Gliceryna r-r wodny

100

A

B

A

B

A

A

Glikol dietylenowy

20

A

A

A

A

A

A

Glikol etylenowy

60

A

A

A

A

A

A

Glikol propylenowy

60

A

A

A

B

A

A

Glukoza r-r wodny

80

A

B

A

B

A

A

Heksan

60

C

C

A

B

C

C

Heptan

60

C

C

A

B

C

C

Izooktan

20

C

C

A

B

C

C

Krzemian sodu

60

A

A

A

B

A

A

Ksylen

20

C

C

C

C

C

C

Kwas azotowy r-r wodny

80

B

C

B

B

B

B

Kwas azotowy stężony

60

C

C

C

C

C

C

Kwas chlorooctowy

60

C

C

B

B

A

A

Kwas cytrynowy r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Kwas fosforowy r-r wodny

60

A

B

C

B

A

A

Kwas glikolowy r-r wodny 37%

20

A

-

-

A

A

A

Kwas mlekowy r-r wodny 10%

40

A

A

A

A

A

A

Kwas mrówkowy r-r wodny

60

B

B

C

C

B

B

Kwas octowy lodowaty

60

C

C

C

C

B

B

kwas octowy r-r wodny

60

C

C

C

-

A

A

Kwas oleinowy

60

C

C

A

B

C

C

Kwas palmitynowy

60

C

C

B

B

C

C

Kwas salicylowy

20

A

A

A

A

A

A

Kwas siarkowy rozcieńczony

20

B

B

B

C

A

A

Kwas siarkowy stężony

50

B

C

C

C

A

A

Kwas solny rozcieńczony

20

A

A

A

B

A

A

Kwas stearynowy

60

A

C

A

B

A

A

Kwas szczawiowy r-r wodny

100

B

C

C

C

A

A

Kwas winowy r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Lanolina

60

B

B

A

B

C

C

Metakrylan metylu

20

C

C

C

C

C

C

Metan

20

B

B

A

A

B

B

Mleko

20

A

A

A

A

A

A

Mleko wapienne

80

B

C

C

B

-

-

Mocznik r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Mydło r-r wodny

20

A

A

A

B

A

A

Nadmanganian potasu r-r wodny

40

B

C

C

B

A

A

Nadsiarczan potasu r-r wodny

60

B

C

C

C

A

A

Nadtlenek wodoru r-r wodny

20

C

C

C

C

A

A

Nafta

20

C

C

A

C

C

C

Naftalen

60

C

C

C

C

C

C

Nitrometan

20

B

B

C

-

B

B

Octan butylu

20

C

B

C

C

B

B

Octan etylu

20

B

B

C

C

B

B

Octan izopropylu

80

C

C

C

C

B

B

Olej lniany

60

B

B

A

A

B

B

Olej rzepakowy

20

-

-

A

B

B

A

Oleje hydrauliczne H, HL, HLP

80

C

C

A

B

C

C

Olejek sosnowy

60

C

C

B

C

C

C

Oleum 10%

20

C

C

C

C

B

B

Para wodna

110

B

C

B

C

A

A

Parafina

60

C

C

A

A

C

C

Pentan

20

C

C

A

B

C

C

Podchloryn sodu r-r wodny

20

C

C

B

B

A

A

Propan

20

C

C

A

A

-

-

Ropa naftowa

20

C

C

A

A

C

C

Siarczan amonu

60

A

A

A

B

A

A

Siarczan glinu

60

A

A

A

B

A

A

Siarczan potasu r-r wodny

60

A

A

A

B

A

A

Siarczan sodu

60

A

A

C

A

A

A

Siarka

80

-

-

-

-

A

A

Siarkowodór suchy

60

B

B

B

B

A

A

Skrobia r-r wodny

60

A

A

A

A

A

A

Tlenek węgla suchy

60

A

A

A

A

A

A

Toluen

20

C

C

C

C

C

C

Tran rybi

20

B

B

A

A

B

B

Trietanoloamina

20

-

C

C

B

B

B

Węglan amonu

60

A

A

A

B

A

A

Węglan potasu r-r wodny

40

A

A

A

B

A

A

Wodorotlenek potasu r-r 50%

60

B

B

B

B

A

A

Wodrotlenek sodu

20

B

B

B

B

A

A

Wodorowęglan sodu

60

A

A

A

B

A

A

Wodorosiarczan potasu r-r wodny

40

A

A

A

B

A

A

Wodór

20

A

A

A

A

A

A

Żelatyna r-r wodny

40

A

A

A

B

A

A