Węże gumowe

Nazwa Kategoria Opis
OXYGEN WĄŻ SPAWALNICZY - TLEN ISO/EN Węże do gazów Przeznaczony do przepływu tlenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
ACETYLEN WĄŻ SPAWALNICZY - ACETYLEN ISO/EN Węże do gazów Przeznaczony do przepływu acetylenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
TWIN WĄŻ SPAWALNICZY - TWIN ISO/EN Węże do gazów Przeznaczony do przepływu: niebieski – tlenu, czerwony - acetylenu, przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
AQUAR WELD WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA, AZOTU, ARGONU, CO2 ISO/EN Węże do gazów Przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza, azotu, argonu, CO2 przy spawaniu i cięciu
PROPAN WĄŻ DO PROPANU - BUTANU ISO/EN Węże do gazów Przeznaczony do przepływu gazu płynnego, mieszaniny metylo-acetylenu-propadienu, gazu ziemnego przy: spawaniu gazowym i cięciu
PROPAN DIN WĄŻ DO PROPANU - BUTANU EN Węże do gazów Przeznaczony do przepływu gazów płynnych zgodnych z DIN 51 622, propanu, butanu i ich mieszanin
logo