Węże do środków chemicznych
Wąż do kwasów i zasad

• wielofunkcyjny, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5%, solnego o stężeniu
do 20%, siarkowego o stężeniu do 50%, dowolne stężenia: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego
oraz wodnego roztworu amoniaku; wody i lekkich chemikaliów

• temp. pracy: od -30°C do +60°C

Wąż ssawny do kwasów i zasad

• wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia słabych roztworów wodnych kwasów i zasad, wody oraz lekkich chemikaliów o podciśnieniu do 0,063 MPa

Wąż do stężonych kwasów i zasad

• wysokiej jakości, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%; dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku; wody oraz lekkich chemikaliów

• temp. pracy: od -30°C do +65°C

Wąż ssawny do stężonych kwasów i zasad

• wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia roztworów wodnych kwasów i zasad o podciśnieniu do0,063 MPa

Wąż do kwasów i zasad EN

• mocny i wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia wodnych roztworów kwasów i zasad, lekkich chemikaliów oraz wody; dostosowany do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%; dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku