Węże do produktów ropopochodnych
Wąż do paliw, benzyny i olejów

• elastyczny wąż stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)

• temp. pracy: od -30°C do +100°C, okresowo +125°C

Wąż ssawny do benzyny i oleju

• mocny, wytrzymały na trudne warunki pracy oraz odporny na skręcanie i załamania wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia benzyny i oleju o podciśnieniu do 0,063MPa

• temp. pracy: od -30°C do +60°C

• warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka

• wzmocnienie: tekstylne oraz jedna lub dwie spirale z drutu stalowego

Wąż do mas asfaltowych

• stosowany do przepływu płynnej masy asfaltowej, mazutu, lepiku, smoły i ich mieszanin o podciśnieniu do 0,063 MPa

• temperatura przepływającego medium: max +150°C

• temperatura przepływającego medium dla węża z metalową wkładką: max +180°C

• warstwa wew. gumowa, NBR, czarna

Wąż do cystern

• przeznaczony do napełniania i rozładunku paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)

• typ SD - podciśnienie 0,063 MPa

Wąż do dozowania paliw

• przeznaczony do dozowania paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów) z dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów samochodowych, z wyłączeniem gazów płynny

Wąż do gazu płynnego LPG

• przeznaczony do napełniania i rozładunku zbiorników gazu płynnego (LPG) i gazu ziemnego

• temp. pracy: od -30°C do + 70°C

• wewn. warstwa gumowa: NBR, czarna, odporna na przepuszczanie gazu

• wzmocnienie: tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane